جستجو

في ذكرى يوم النحر و صفة الأضحية

متن ترجمه آیتی ترجمه شهیدی ترجمه معادیخواه تفسیر منهاج البرائه خویی تفسیر ابن ابی الحدید تفسیر ابن میثم

و هم از اين خطبه [ در عيد اضحى و قربانى ] شرط كامل بودن قربانى اين است كه گوشش را بنگرند تا سالم باشد ، نه بريده يا شكافته ، و در چشمش عيبى نباشد . پس اگر گوش و چشمش درست بود قربانى كامل است ، هر چند ، شاخ شكسته يا لنگ باشد و لنگ لنگان به سوى قربانگاه رود . رضى گويد : منسك در اينجا به معنى مذبح ( قربانگاه ) است .