جستجو

في ذكرى يوم النحر و صفة الأضحية

متن ترجمه آیتی ترجمه شهیدی ترجمه معادیخواه تفسیر منهاج البرائه خویی تفسیر ابن ابی الحدید تفسیر ابن میثم

( 83 ) ادامه همان گفتار درباره عيد قربان و قربانى بازبينى و شناخت چشم و گوش حيوانى كه براى قربانى شدن گزيده شده است در كمال ( و مقبول افتادن ) قربانى ، نقشى عمده دارد ، چرا كه نشان سلامت قربانى باشد ، كه قربانى شكسته شاخ را مى‏توان پا گرفت و به قربانگاه كشيد .