جستجو

و من كلام له ع في شأن طلحة و الزبير و في البيعة له طلحة و الزبير

متن ترجمه آیتی ترجمه شهیدی ترجمه معادیخواه تفسیر منهاج البرائه خویی تفسیر ابن ابی الحدید تفسیر ابن میثم

( 235 ) 137 از گفتارهاى مولا على درباره‏ى طلحه و زبير به خدا سوگند كه طلحه و زبير و پيروانشان ، در كارنامه‏ى من نه منكرى سراغ دارند كه در برابرش بايستند ، و نه در رابطه‏ى ميان خود و من پايبند انصاف‏اند . اينان جوياى حقى هستند كه خود رهايش كرده‏اند و از خونى دم مى‏زنند كه خود ريخته‏اند ، چه ، اگر من نيز شركت داشته‏ام ، در هر حال ، ايشان هم سهمى دارند ، و اگر ريختن خون عثمان را تنها خود عهده‏داراند ، پس تنها خود بدهكاراند . به هر روى ، در اولين گام عدالت خواهى ، مى‏بايد خود را محكوم سازند . [ 155 ] به هر حال ، مرا بينشى ويژه باشد . نه خود حجاب حق شده‏ام و نه چيزى مرا در حجاب دارد . بى‏شك ، اين همان گروه گردنكشى است هيات يافته از نيش ( طلحه ) و خويش ( زبير ) كه فضا را به شبهه آلايد . هر چند كه جريان را ابهامى نباشد و زود باشد كه باطل به كمال ريشه كن شود و بريده زبان از فساد انگيزى و شر سازى باز ماند . آرى ، به خدا سوگند كه اين توطئه گران را چنان آبگيرى بسازم كه كشيدن آبش را تنها خود بتوانم ، نه سيراب از آن بيرون آيند و نه هرگز از چشمه‏اى ديگر آب نوشند . ( 236 ) بخشى از همان گفتار اين شما بوديد كه چونان مادران تازه‏زاى كه به سوى نوزادانشان مى‏شتابند روى به من آورديد و پياپى فرياد كشيديد : بيعت بيعت و من ، دستان خويش فرو بستم ، اما شما به اصرار آنها را گشوديد ، من از دست دادن سر باز زدم ، و شما دستم را كشيديد . بار خدايا ، طلحه و زبير با من پيوند گسستند ، بر من ستم كردند و بيعت مرا شكستند و مردم را بر من شوراندند . پس تو ، خود ، گرهى را كه اينان فرو بسته‏اند ، بگشاى و رشته‏اى را كه تافته‏اند ، محكم مفرماى ، و در صحنه‏ى آرزو و عمل ، بدى را به آنان بنماى ، كه من پيش از پيكار ، از هر دو خواستم كه در مواضعشان تجديد نظر كنند ، اما نعمت را ناسپاسى كردند و بر سينه‏ى عافيت دست رد زدند .