جستجو

و من خطبة له ع عند المسير إلى الشام قيل إنه خطب بها و هو بالنخيلة خارجا من الكوفة إلى صفين

متن ترجمه آیتی ترجمه شهیدی ترجمه معادیخواه تفسیر منهاج البرائه خویی تفسیر ابن ابی الحدید تفسیر ابن میثم

( 78 ) 48 گفتارى است از آن حضرت در آستانه‏ى حركت به سوى شام سپاس خداى را ، براى فرود هر شب و گسترشش . سپاس خداى را ، در طلوع هر ستاره‏اى و غروبش . سپاس خداى را ، كه دهشش فراگير است و پاسخ بخششش ، امكان ناپذير . اما بعد ، من ، جلو دارانى گسيل داشته‏ام و به آماده ماندن در كناره‏ى فرات تا دريافت دستور بعدى فرمانشان داده‏ام . اينك بر اين انديشه‏ام كه با شكافتن آب و [ 59 ] عبور از آبراهه خود را به ديگر رزمندگان برسانم و آن گاه با بسيج گسترده و پيوسته‏ى تمامى شما و آنها از آنان چونان نيروى پشتيبانى شما در يورش به دشمن سود جويم .