جستجو

و من خطبة له ع يذكر فيها آل محمد ص

متن ترجمه آیتی ترجمه شهیدی ترجمه معادیخواه تفسیر منهاج البرائه خویی تفسیر ابن ابی الحدید تفسیر ابن میثم

( 426 ) [ 293 ] 239 گفتارى در وصف اهل بيت در حقيقت ، اهل بيت پيامبر زندگى دانش و مرگ جهل و بى‏خبرى‏اند . متانت و حلمشان بيان‏گر دانش و علمشان باشد ، ظاهرشان از باطنشان و سكوتشان از استوارى منطقشان خبر مى‏دهد . نه هرگز با حق در ستيزاند و نه در آن به پراكندگى دچاراند . استوانه‏هاى اسلام و رازداران وحى‏اند كه تمسك را سزاوارند ، به يمن مبارزات آنان بود كه حق ديگر بار به جايگاهش بازگشت و باطل از مقامش فرو افتاد و زبانش از رستنگاه بريده شد . انديشه‏ى دينى آنان ، بر پايه‏ى فراگيرى بود و پاسدارى ، نه بر مبناى شنيدن و بازگويى ، كه روايت گران علم بسياراند . آن چه بس اندك است ، پاسداران راستين آن‏اند . [ 294 ] بخش دوم : نوشتارها