جستجو

و من خطبة له ع يذكر فيها آل محمد ص

متن ترجمه آیتی ترجمه شهیدی ترجمه معادیخواه تفسیر منهاج البرائه خویی تفسیر ابن ابی الحدید تفسیر ابن میثم

239 و از خطبه‏هاى آن حضرت است كه در آن خاندان محمد ( ص ) را ياد كند آنان دانش را زنده كننده‏اند ، و نادانى را ميراننده ، بردبارى‏شان شما را از دانش آنان خبر دهد و برون آنان از نهان و خاموش بودن‏شان از حكمت بيان . نه با حق ستيزند و نه در آن خلاف دارند ، ستونهاى دينند و پناهگاهها كه مردمان را نگاه مى‏دارند . حق به آنان به جاى خود بازگرديد ، و باطل از آنجا كه بود رانده شد و زبانش از بن بريد . دين را چنانكه بايد ، دانستند و فرا گرفتند و به كار بستند ، نه كه تنها آن را شنفتند و به ديگران گفتند كه راويان دانش بسيارند ، ليكن پاسداران آن اندك به شمار .