جستجو

و من كلام له ع في شأن الحكمين و ذم أهل الشام

متن ترجمه آیتی ترجمه شهیدی ترجمه معادیخواه تفسیر منهاج البرائه خویی تفسیر ابن ابی الحدید تفسیر ابن میثم

238 گفتارى در مورد داوران ماجراى حكميت و در نكوهش شاميان ( 425 ) شاميان مشتى جفاكار و اوباش و برده و فرومايه‏اند كه هر يك از سويى گرد آمده‏اند و آميزه‏اى از گرايشها و ضعفهاى گونه‏گون‏اند . در زمره‏ى آنان‏اند كه بايد ژرف‏انديشى در دين ، ادب ، دانش و تجربه آموزند و با سياستى سالم چندى دستگيرى شوند ، چرا كه اينان نه از مهاجران و انصاراند و نه از كسانى كه در ايمان و سرايش جايگاهى داشته باشند . هشداريد ، كه دشمن توانست كسى را برگزيند كه به چهره‏ى دلخواهش نزديك‏ترين باشد . اما شما كسى را برگزيده‏ايد كه نقطه‏ى مقابل چهره‏ى دلخواهتان را ماند ، اين خاطره‏ى ديروز شماست كه عبد الله پسر قيس پيرامون جنگ جمل مى‏گفت : « اين فتنه است ، پس كمانهاتان را زه مكنيد و شمشيرهاتان را از نيام بر نكشيد » اگر ديروز راست مى‏گفت ، پس امروز كه به نزد ما آمده ، داوطلب شركت در جنگ شده است در اشتباه است ، و اگر دروغ مى‏گفته است كه بايد به او بدبين بود . پس شما عبد الله پسر عباس را در برابر عمرو پسر عاص سپر سازيد . از فرصتهاى طلايى روزگار بهره گيريد و مرزهاى دور اسلام را مرزبانى كنيد . مگر نمى‏بينيد كه به شهرهاتان تاخت و تاز شود و دژهاتان آماج تيرها باشد ؟