جستجو

و من كلام له ع في شأن الحكمين و ذم أهل الشام

متن ترجمه آیتی ترجمه شهیدی ترجمه معادیخواه تفسیر منهاج البرائه خویی تفسیر ابن ابی الحدید تفسیر ابن میثم

238 و از سخنان آن حضرت است در باره دو داور عراق و شام و نكوهش شاميان درشتخويانى دون پايه ، بندگانى فرومايه از هرگوشه‏اى گرد آوريده ، و از اين سو و آن سو چيده . مردمى كه بايستى احكام دينشان اندوزند و ادبشان بياموزند ، و تعليمشان دهند و كار آزموده‏شان كنند ، و بر آنان سرپرست بگمارند ، و دستشان گيرند و آزادشان نگذارند نه از مهاجرانند و نه از انصار ، و نه از آنان كه در خانه ماندند در ايمان استوار 1 . آگاه باشيد كه مردم 2 براى خود كسى را گزيدند 3 كه بدانچه دوست مى‏دارند 4 از همه نزديكتر است ، و شما كسى را گزيديد كه بدانچه ناخوش [ 268 ] مى‏شماريد 5 از همه نزديكتر 6 . ديديد ديروز عبد اللّه پسر قيس 7 چه مى‏گفت : « فتنه‏اى آغاز شده است ، پس زه كمانهاى خود را باز كنيد و شمشيرهاى خويش را در نيام نهيد . » اگر ابو موسى در آنچه گفت راستگو بود ، با آمدنش نزد ما بى آنكه مجبور باشد خطا كرد ، و اگر دروغگو بود راه تهمت را بر خود وا كرد . عبد اللّه پسر عباس را روبروى عمرو پسر عاص بگماريد ، فرصتى را كه هست غنيمت شماريد و شهرهاى دور دست را در دست خود نگاه داريد نمى‏بينيد چگونه در آن شهرها آتش جنگ سوزان است ، و خان و مانها ويران 8 .