جستجو

و من خطبة له ع و هي كلمة جامعة للعظة و الحكمة

متن ترجمه آیتی ترجمه شهیدی ترجمه معادیخواه تفسیر منهاج البرائه خویی تفسیر ابن ابی الحدید تفسیر ابن میثم

( 43 ) 21 گفتارى ديگر پايان راه ، شما را فراروى باشد ، و رستاخيز ، از پى ، شما را به پيش مى‏راند . سبك بار شويد تا به پيشتازان بپيونديد ، چرا كه اولين فرد اين كاروان آخرين فردتان را چشم به راه ماند .