جستجو

و من خطبة له ع و هي كلمة جامعة للعظة و الحكمة

متن ترجمه آیتی ترجمه شهیدی ترجمه معادیخواه تفسیر منهاج البرائه خویی تفسیر ابن ابی الحدید تفسیر ابن میثم

21 و از خطبه‏هاى آن حضرت است منزلگاه آخرين پيشاپيش شماست ، و مرگ سرود خوانان 1 در پس . سبكبار باشيد تا زودتر برسيد ، كه پيش رفتگان را بداشته‏اند ، و در انتظار رسيدن شما نگاه داشته‏اند . [ مى‏گويم ، پس از كلام خدا و سخنان محمّد مصطفى ، اين سخنان را با هر گفتار بسنجند ، از آن بيش باشد و در مسابقه پيش ، و چون جمله « تخفّفوا [ 22 ] تلحقوا » هيچ كلامى اندك لفظ و بسيار معنى نيست . جمله‏اى است دو رتك ، كه آكنده از معرفت است و سرشار از حكمت ، و ما در كتاب خصايص به بزرگى قدر و شرافت گوهر آن اشارت كرديم . ]