جستجو

و من كلام له ع في معنى قتل عثمان و هو حكم له على عثمان و عليه و على الناس بما فعلوا و براءة له من دمه

متن ترجمه آیتی ترجمه شهیدی ترجمه معادیخواه تفسیر منهاج البرائه خویی تفسیر ابن ابی الحدید تفسیر ابن میثم

( 59 ) 30 گفتارى پيرامون جريان قتل عثمان بدان كار ، اگر من فرمان داده بودم ، قاتل بودم ، و اگر از آن باز مى‏داشتم ، از ياوران عثمان به شمار مى‏آمدم . با اين همه ، نبايد از ياد برد كه نه هواداران عثمان مى‏توانند مدعى باشند كه از واگذارندگانش بهتراند ، و نه واگذارندگانش مى‏توانند ياران عثمان را بهتر از خود ارزيابى كنند . و اينك من جريان واقعه را برايتان جمع‏بندى مى‏كنم : او ، سياست بدى برگزيد كه خود كامگى و انحصار طلبى پيشه كرد ، شما نيز با بى‏تابى واكنشى نشان داديد كه نيكو نبود ، و خدا خود ، خودكامگى و بى‏تابى را حكمى رقم زده است كه تحقق مى‏يابد .