جستجو

و من كلام له ع ينبه فيه على فضيلته لقبول قوله و أمره و نهيه

متن ترجمه آیتی ترجمه شهیدی ترجمه معادیخواه تفسیر منهاج البرائه خویی تفسیر ابن ابی الحدید تفسیر ابن میثم

197 و از خطبه‏هاى آن حضرت است از ياران محمّد ( ص ) آنان كه گنجور اسرارند و كتاب و سنّت را امانتدار ، مى‏دانند كه من ، دمى معارض فرمان خدا و رسول او نبودم و به جان خود پيامبر ( ص ) را يارى نمودم آنجا كه دليران واپس خزيدند ، و گامها برگرديدند . آن دليرى و مردانگيى بود كه خدا به من ارزانى فرمود . و رسول خدا ( ص ) جان سپرد حالى كه سر او بر سينه من بود . و نفس او 1 در كف من روان شد . آن را بر چهره خويش كشيدم ، و شستن او را عهده‏دار گرديدم ، و فرشتگان ياور من بودند و خانه و پيرامون آن فرياد مى‏كشيد . گروهى فرشته فرود مى‏آمد و گروهى به آسمان مى‏پريد ، و بانگ آنان از گوش من نبريد . بر وى درود مى‏گفتند تا او را در خاك نهاديم . پس چه كسى سزاوارتر است بدو از من ، چه در زندگى او و چه پس از مردن ؟ پس با دل بينا به راه افتيد و نيت خويش را در جهاد با دشمن خود راست بداريد كه به خدايى كه جز او خدايى نيست من به راه حق مى‏روم و آنان بر لغزشگاه باطلند . مى‏شنويد آنچه را مى‏گويم و براى خود و شما از خدا آمرزش مى‏خواهم .