جستجو

من كلمات كان ع يدعو بها

متن ترجمه آیتی ترجمه شهیدی ترجمه معادیخواه تفسیر منهاج البرائه خویی تفسیر ابن ابی الحدید تفسیر ابن میثم

( 108 ) [ 76 ] 77 نيايشى از مولا على بار خدايا ، در خصوص آن چه تو بهتر از من مى‏دانى ، مرا بيامرز اگر ديگر بار گناه را مكرر كردم ، تو نيز آمرزش را مكرر فرما . بار خدايا ، نسبت به آن چه من با خود پيمان بستم و تو وفادارم نيافتى ، مرا بيامرز بار خدايا ، در ارتباط با آن چه با زبان به درگاهت تقرب جستم ، اما قلبم با زبانم هماهنگى نداشت ، مرا بيامرز بار خدايا ، تمام نگاههاى آلوده ، سخنان ياوه ، شهوتهاى درون و لغزشهاى زبانيم را تو خود بيامرز