جستجو

من كلمات كان ع يدعو بها

متن ترجمه آیتی ترجمه شهیدی ترجمه معادیخواه تفسیر منهاج البرائه خویی تفسیر ابن ابی الحدید تفسیر ابن میثم

78 و از سخنان آن حضرت است كه بدان دعا مى‏كرد خدايا بر من ببخش آنچه را كه از من بدان داناترى ، و اگر بدان بازگشتم تو به بخشايش بازگرد كه بدان سزاوارترى . خدايا بر من به بخشا وعده‏هايى را كه نهادم و آن را نزد من وفايى نبود ، و بيامرز آنچه را به زبان به تو نزديكى جستم و دل راه مخالف آن را پيمود . خدايا بر من ببخشاى نگاههايى را كه نبايد ، و سخنانى كه به زبان رفت و نشايد ، و آنچه دل خواست و نبايست ، و آنچه بر زبان رفت از ناشايست .