جستجو

من كلمات كان ع يدعو بها

متن ترجمه آیتی ترجمه شهیدی ترجمه معادیخواه تفسیر منهاج البرائه خویی تفسیر ابن ابی الحدید تفسیر ابن میثم

77 از سخنان آن حضرت ( ع ) در دعا اى خداوند ، بيامرز آن گناهان مرا ، كه تو از من داناتر به آنها هستى . اگر بار ديگر مرتكب شدم تو نيز بار ديگر از من درگذر . اى خداوند ، اگر با خود وعده كرده‏ام كه در طاعت تو قصور نكنم و به وعده خويش وفا ننموده‏ام ، مرا ببخش . بارخدايا ، اگر به زبان به تو تقرب جسته‏ام و به دل خلاف آن كرده‏ام ، بر من مگير . اى خدا ، بيامرز براى من هر اشارت كنايه آميز را كه به گوشه چشم كرده‏ام و هر سخن نابجا را كه از دهانم جسته است و نيز خواهشهاى دل و لغزشهاى زبانم را .