جستجو

و من خطبة له ع علم فيها الناس الصلاة على النبي ص و فيها بيان صفات الله سبحانه و صفة النبي و الدعاء له صفات الله

متن ترجمه آیتی ترجمه شهیدی ترجمه معادیخواه تفسیر منهاج البرائه خویی تفسیر ابن ابی الحدید تفسیر ابن میثم

( 102 ) 71 از سخنان آن حضرت است در آموزش درود فرستادن بر پيامبر خداوندا ، اى گسترنده‏ى گستره‏ها و برپاى دارنده و حافظ آسمانها و سرشت آفرين فطرت قلبها چه سعادت يافته و چه شقاوت پيشه تو خود ، شريف‏ترين درودهايت را به همراه بالنده‏ترين بركاتت بر محمد ، بنده و رسول خويش ، مقرر فرما كه سلسله‏ى بعثت را حلقه‏ى آخرين بود ، و با شكستن بن‏بستها آغازگر راهى نوين . حق را با آهنگ حق اعلام كرد ، نيروهاى سپاه باطل را به واپس راند و هياهوى دروغ و فريب را فرو نشاند ، بار سنگين رسالت را ، به گونه‏اى در خور [ 73 ] به دوش كشيد . در انجام فرمان تو بر پا و در راه خشنودى بيشتر تو پويا ، بى آن كه گامهاى استوارش به سستى گرايد ، يا در اراده‏ى آهنينش اندك ترديدى راه يابد . وحى تو را شنوا به گوش جان ، تلاش او همه در پاسدارى پيمان و اجراى فرمانت را پيش تازان . سرانجام سرما زدگان وامانده را آتشى افروخت ، و رهروان گم شده را ، راهى روشن نمود ، دلها پس از عمرى غوطه خوردن در ورطه‏هاى فتنه و گناه ، با رهبريش هدايت يافت ، و او پرچمهاى روشنگر را بر افراشت ، و احكام نورانى الهى را برپا داشت . بدين سان او تو را امين و مورد اعتماد ، رازدار دانش سر به مهر ، گواه روز جزا ، بر انگيخته‏ى بر حق و فرستاده‏ى به سوى خلق بود . بار خدايا ، در پرتو سايه‏ى خويش جايگاهى فراخش واگذار و از فضل خود خير مضاعف را پاداشش ارزانى دار . بار خدايا ، نظام او را بر تمامى نظامها برترى بخش ، و بر منزلتش در پيشگاه خود بيفزاى . فروغش را به اوج برسان ، و بعثت پذيرى او را پاداشى سزاوار ده ، با گواهى‏اى پذيرفته ، گفتارى پسنديده ، منطقى عادلانه و گامى مرز گذار . بار خدايا ما و او را در فضايى گردآور كه زندگيش خوشگوار است و نعمتش ماندگار ، همان جا كه انسان به تمامى خواستهايش دست مى‏يابد ، از همه گونه لذت كامروا مى‏شود و به رفاه و آسودگى مى‏رسد و از كمال آرامش و تحفه‏هاى كرامت بهره مى‏برد .