جستجو

و من خطبة له ع علم فيها الناس الصلاة على النبي ص و فيها بيان صفات الله سبحانه و صفة النبي و الدعاء له صفات الله

متن ترجمه آیتی ترجمه شهیدی ترجمه معادیخواه تفسیر منهاج البرائه خویی تفسیر ابن ابی الحدید تفسیر ابن میثم

[ 141 ] 71 خطبه‏اى از آن حضرت ( ع ) در آن به مردم آموخته است كه چگونه بر پيامبر ( ص ) درود فرستند اى خداوند ، اى گستراننده زمينها و اى نگه دارنده آسمانها و اى آنكه آفريننده دلهايى بر فطرت و جبلت آنها ، چه آن دل كه شقى بود و چه آن دل كه سعيد . شريفترين درودها و افزونترين بركات خود را بر بنده خود و پيامبر خود محمد ( ص ) ارزانى دار . آنكه ، خاتم پيامبران پيشين است و گشاينده درهاى فرو بسته و آشكاركننده حق به نيروى حق و برهان . اوست كه جوش و خروش هر باطلى را فرو نشانيد و حمله و هجوم گمراهيها را در هم شكست . بار سنگين رسالت را بر خود هموار ساخت و ، تا به مقصودش رساند ، دليرانه كوشيد و به انجام رسانيدن فرمانهاى تو قيام نمود و در جستن خشنودى تو درنگ نكرد و در هيچ اقدامى ترس و تأخير نشان نداد و در هيچ عزم و آهنگى سستى ننمود . آنچه به او وحى كرده بودى ، نيكو بگرفت و عهد و پيمان تو نگه داشت . اجراى فرمانهاى تو را همواره مهيا بود ، تا آنگاه كه براى خواهندگان پرتو ايمان ، چراغ دين خود برافروخت و راه گمشدگان در ظلمت شب را روشن ساخت و دلها به او هدايت يافتند ، پس از آنكه به لجّه فتنه‏ها و گناهان گرفتار آمده بودند . او علمهاى راه نماينده را بر افراشت و احكامى روشن و تابناك بياورد . بار خدايا ، محمد امين درستكار وحى توست ، گنجور علم توست و در روز جزا از سوى تو شاهد و گواه است . از سوى تو به رسالت مبعوث شده و فرستاده توست بر آفريدگان تو . اى خداوند ، او را در سايه رحمت خود جايى فراخ ده و از فضل خود به فزونى ، پاداش خيرش عطا كن . اى خداوند ، بنايى را كه او بر آورده از هر بنايى فراتر ساز و منزلت او در نزد خود گرامى دار و فروغ دين او در همه جا بگستران و به پاداش اينكه به رسالتش فرستاده‏اى شهادتش را پذيرفته‏دار و سخنش را پسنديده نماى كه گفتارش از كژى و ناراستى دور بود ، آنسان كه حق و باطل را از يكديگر جدا مى‏نمود . بار خدايا ، ما و او را در يك زندگى خوش و گوارا ، در كنار هم قرار ده ، در آنجا كه قرارگاه نعمت توست و آرزوى هر خواهنده‏اى است و هر لذت جويى خواستار آن است . زندگى ، با فراخى نعمت و راحت و نهايت آرامش و آسايش با تحفه‏هاى كريمانه و نيكو .