جستجو

و من كلام له ع في تعليم الحرب و المقاتلة و المشهور أنه قاله لأصحابه ليلة الهرير أو أول اللقاء بصفين

متن ترجمه آیتی ترجمه شهیدی ترجمه معادیخواه تفسیر منهاج البرائه خویی تفسیر ابن ابی الحدید تفسیر ابن میثم

( 96 ) [ 69 ] 65 گفتارى حماسى در شب ليلة الهرير الا اى انبوهه‏هاى مسلمان ، درون را با جامه‏ى زيرينى از خشيت و برون را با جامه‏ى زبرينى از متانت و آرامش بپوشانيد . دندانها را بر هم بفشريد كه در برابر شمشيرهاى دشمن ، جمجمه‏هاتان را مقاومتى افزون مى‏بخشد . پوشش دفاعيتان را كامل و كامل‏تر كنيد . پيش از آختن ، شمشيرها را در نيام بجنبانيد تيز و خشم آكند بر دشمن بنگريد ، و از چپ و راست ، با نيزه بر سپاه خصم بتازيد و چالاك و پر تحرك ، دشمن را نشانه‏ى تيغتان بگيريد و گام فرا پيش نهيد و آگاهى خويش را به اين حقيقت لحظه‏اى فرو مگذاريد كه خدايتان زير چشم دارد و شما همراه و همرزم پسر عموى رسول خداييد ، و از گريز شرم داريد كه گريز مايه‏ى ننگ و سرافكندگى است براى نسل آينده‏تان ، و در روز حساب ، خويشتنتان را آتشى سوزان . از دل و جان ، من خاكى خويش را با من خدايى سودا كنيد و به سوى شهادت ، رها و سبكبال بشتابيد . شماييد كه بايد بر آن انبوهه‏ى عظيم دشمن و آن سراپرده‏ى به طناب پيچيده يورش آريد و ستون آن خرگاه را نشانه گيريد كه در گوشه‏اى از آن شيطان زمان كمين كرده است ، كه بى‏گمان از سويى تهاجم را چنگال پيش مى‏آورد و از ديگر سو پاى گريز را واپس مى‏كشد . پس شما چندان پايدارى ورزيد تا ( از پس فرو ريختن آن ستون سياه ) نور حق سر برآورد و روشنايى پرتو افكند كه « نيروى برتر شماييد و خداوند با شما است و اعمالتان را وا نمى‏نهد » . ( قرآن كريم ، سوره‏ى 47 ، آيه‏ى 35 )