جستجو

و من كلام له ع في تعليم الحرب و المقاتلة و المشهور أنه قاله لأصحابه ليلة الهرير أو أول اللقاء بصفين

متن ترجمه آیتی ترجمه شهیدی ترجمه معادیخواه تفسیر منهاج البرائه خویی تفسیر ابن ابی الحدید تفسیر ابن میثم

66 و از سخنان آن حضرت است كه در يكى از روزهاى صفيّن به ياران خود فرموده است گروه مسلمانان ترس از پروردگار را شعار داريد ، و برون را پوشيده به آرامش و وقار ، و در ميدان كارزار دندانها را سخت برهم بفشاريد ، كه شمشيرها را باز مى‏دارد از رسيدن به كاسه سر ، و ساز جنگ را آماده سازيد ، هر چه بهتر و نيكوتر ، و پيش از كشيدن شمشير در رزمگاه آن را در نيام بجنبانيد . 1 از گوشه چشم بنگريد ، و ضربت را از چپ و راست رانيد با تيزى شمشير بزنيد ، و با يارى گرفتن از گامهاى خويش ضربت تيغ را كارى‏تر كنيد 2 . و بدانيد كه ديده لطف خدا شما را پناه است و پسر عموى رسول وى با شما همراه . پس پياپى بستيزيد و شرم كنيد از آنكه بگريزيد ، كه گريز براى بازماندگان مايه ننگ است و ملامت ، و آتشى است براى روز قيامت . خود را خرّم و سرخوش داريد ، و با آسانى و سبك جانى به سوى مرگ گام برداريد . اين لشكر انبوه فراهم ، و اين خيمه‏هاى طناب افكنده درهم را هدف حمله خود سازيد . به قلب آن حمله بريد و از كارش بيندازيد كه شيطان در چين و شكن آن خانه گرفته است ، دستى پيش براى حمله و ستيز ، و پايى در پس براى گريز . پس استوار باشيد و پايدار ، تا حقّ براى شما روشن گردد و پديدار ، كه « شما برتريد و خدا با شماست ، و از پاداش كردارتان نخواهد كاست » 3 .