جستجو

و من كلام له ع في تعليم الحرب و المقاتلة و المشهور أنه قاله لأصحابه ليلة الهرير أو أول اللقاء بصفين

متن ترجمه آیتی ترجمه شهیدی ترجمه معادیخواه تفسیر منهاج البرائه خویی تفسیر ابن ابی الحدید تفسیر ابن میثم

65 سخنى از آن حضرت ( ع ) در يكى از روزهاى جنگ صفين به اصحاب خود چنين فرمود : اى گروه مسلمانان ، ترس از خداى را شعار خود سازيد و جامه آرامش و شكيبايى بر تن پوشيد . دندانها را بر هم بفشاريد . كه اين كار ، شمشيرها را در شكافتن سرتان كندتر سازد . جنگ افزارهاى خويش مهيا و كامل كنيد و شمشيرها را پيش از آنكه آخته داريد در نيامهايشان بيازماييد كه آسان بيرون آيند . از گوشه چشم و خشمناك بنگريد . نيزه‏ها را از چپ و راست در حركت آريد و با لبه تيز شمشير بجنگيد و گامهايتان را با شمشيرهايتان هماهنگ ساخته به پيش رويد . كه خدا شما را مى‏نگرد و نگهبان شماست ، زيرا ، همراه پسر عم رسول الله ( ص ) پيكار مى‏كنيد . پى در پى ، حمله كنيد و از فرار شرم داريد ، زيرا عارفرار ، سبب سرافكندگى فرزندان [ 135 ] خواهد شد ، در اين جهان ، و آتش دوزخ را در آن جهان در پى دارد . از جانبازيهاى خود شادمان باشيد و سبك و آسان به سوى مرگ رويد . به آن سياهى انبوه ، يعنى ، سپاه شاميان بتازيد و بر آن سراپرده‏اى كه طنابهايش به اطراف كشيده شده ، حمله بريد و شمشيرهاى خود بر يال و كتفشان فرود آريد . كه شيطان در درون آن لانه كرده است . دستى پيش داشته كه بجهد و بتازد و پايى واپس نهاده ، كه به هنگام بگريزد . آهنگ او و يارانش كنيد ، تا پرتو حقيقت بر شما تجلى كند . « شما برتر هستيد و خدا با شماست و از پاداشهايتان نخواهد كاست . » ( 1 )