جستجو

و من كلام له ع لما خوف من الغيلة

متن ترجمه آیتی ترجمه شهیدی ترجمه معادیخواه تفسیر منهاج البرائه خویی تفسیر ابن ابی الحدید تفسیر ابن میثم

62 از سخنان آن حضرت است چون از ناگهان كشته شدنش ترساندند مرا پوششى استوار است كه از جانب كردگار است . چون عمرم سرآيد از هم گشايد و مرا تسليم مرگ نمايد . آنگاه ، نه تير روى برتابد و نه زخم بهبود يابد .