جستجو

و من كلام له ع لما خوف من الغيلة

متن ترجمه آیتی ترجمه شهیدی ترجمه معادیخواه تفسیر منهاج البرائه خویی تفسیر ابن ابی الحدید تفسیر ابن میثم

( 92 ) 61 سخنى از آن حضرت در پاسخ به هشدار از سوء قصد بى‏گمان ، از سوى خدا ، سپرى نفوذ ناپذير مرا پاسدار است ، كه چون روزگارم به سر آيد ، به كنارى رود و با مرگم وانهد . تنها در آن هنگام است كه تير دشمن بر آماج نشيند و زخم آن درمان نپذيرد .