جستجو

و من كلام له ع لما خوف من الغيلة

متن ترجمه آیتی ترجمه شهیدی ترجمه معادیخواه تفسیر منهاج البرائه خویی تفسیر ابن ابی الحدید تفسیر ابن میثم

61 سخنى از آن حضرت ( ع ) هنگامى كه او را از ناگهان كشته شدن هشدار دادند : از سوى خداوند مرا سپرى است سخت و استوار ، كه چون روزگارم به سر آيد ، از هم بردرد و مرا تسليم مرگ كند . در آن هنگام ، اگر تيرى به سوى من اندازند خطا نرود و اگر زخمى به من رسد بهبود نيابد .