جستجو

و من كلام له ع في صفة رجل مذموم ثم في فضله هو ع

متن ترجمه آیتی ترجمه شهیدی ترجمه معادیخواه تفسیر منهاج البرائه خویی تفسیر ابن ابی الحدید تفسیر ابن میثم

[ 125 ] 56 سخنى از آن حضرت ( ع ) در خطاب به اصحاب خود بدانيد كه پس از من مردى پرخوار و شكم‏پرست بر شما چيره خواهد شد ، كه هر چه به چنگش افتد بخورد و هر چه نيابد طلب كند . بكشيدش . ولى هرگز نتوانيد . از شما مى‏خواهد كه مرا دشنام دهيد و ناسزا گوييد و از من بيزارى جوييد . اما دشنام و ناسزا بگوييد . زيرا براى من مايه پاكى است و هم سبب رهايى شما از مرگ . اما بيزارى ، از من بيزارى مجوييد كه من بر فطرت اسلام زاده شده‏ام و به ايمان و هجرت بر ديگران سبقت گرفته‏ام .