جستجو

و من خطبة له ع لما غلب أصحاب معاوية أصحابه ع على شريعة الفرات بصفين و منعوهم الماء

متن ترجمه آیتی ترجمه شهیدی ترجمه معادیخواه تفسیر منهاج البرائه خویی تفسیر ابن ابی الحدید تفسیر ابن میثم

51 سخنى از آن حضرت ( ع ) هنگامى كه ياران معاويه در صفين بر آب فرات غلبه يافتند و آب را به روى اصحاب او بستند . از شما مى‏خواهند كه بر سفره جنگ مهمانشان كنيد و شما را دو راه در پيش است ، يا تن به مذلّت دادن و فرو افتادن از منزلتى كه در آن هستيد ، يا سيراب كردن شمشيرها از خون و سيراب‏كردن خود از آب . اگر مقهور شويد ، زندگيتان مرگ است و اگر پيروز شويد ، مرگتان زندگى است . بدانيد ، كه معاويه جماعتى از گمراهان را به [ 119 ] ميدان جنگ كشيد و حقيقت حال از آنان پوشيده داشت ، تا گلوهاى خود هدف تير بلا ساختند .