جستجو

و من خطبة له ع لما غلب أصحاب معاوية أصحابه ع على شريعة الفرات بصفين و منعوهم الماء

متن ترجمه آیتی ترجمه شهیدی ترجمه معادیخواه تفسیر منهاج البرائه خویی تفسیر ابن ابی الحدید تفسیر ابن میثم

51 اين گفتار به هنگامى ايراد شد كه آبشخور فرات با نيرنگ معاويه و ساده‏انديشى ياران مولا ، به محاصره‏ى دشمن در آمده بود ( 81 ) اينك دشمن شما را طعمه‏ى پيكار خويش خواسته است ، و بر سر دو راهى‏تان نگاه داشته . يا با پذيرش ذلت ، واپس نشينيد ، يا شمشيرهاتان را از خون و خود را از آب سيراب سازيد . آرى ، آن زندگى كه در آن ديگرى بر انسان چيره است ، مرگ است و مرگى كه انسان در گزينش آن چيره مى‏شود ، جوهر زندگى است . هشداريد ، كه معاويه در موضع رهبرى مشتى فريب خورده چنانشان در بى‏خبرى وانهاده است ، كه بى شناختى گلوهاشان را به تيغ سپرده‏اند .