جستجو

و من كلام له ع و قد أشار عليه أصحابه بالاستعداد لحرب أهل الشام بعد إرساله جرير بن عبد الله البجلي إلى معاوية و لم ينزل معاوية على بيعته

متن ترجمه آیتی ترجمه شهیدی ترجمه معادیخواه تفسیر منهاج البرائه خویی تفسیر ابن ابی الحدید تفسیر ابن میثم

43 و از سخنان آن حضرت است چون پس از فرستادن جرير پسر عبد اللّه بجلى ( 1 ) نزد معاويّه ، ياران امام بدو گفتند ساز جنگ را آماده فرما : همانا آماده شدن من براى نبرد با مردم شام ، حالى كه جرير نزد آنهاست ، بستن در آشتى با شام است ، و بازداشتن شاميان از خير طاعت امام 2 اگر راه آن جويند و طريق آشتى پويند . من جرير را گفته‏ام كه تا چه مدّت در شام بمان اگر بيش از آن بماند فريب خورده است يا نافرمان ، و رأى من اين است كه بردبار باشيم نه شتابان . پس با نرمى و مدارا دست به كار شويد ، و ناخوش نمى‏دارم كه آماده پيكار شويد . من اين كار را نيك سنجيدم ، و درون و برون آنرا ژرف ديدم ، بايد جنگيد يا به كفر گراييد . مردم حاكمى داشتند 3 كه بدعتها پديد آورد ، و زبان طعن آنان را دراز كرد ، بدو خرده گرفتند و كينه كشيدند . كار را دگرگون ساختند و پايان آن را ديدند .