جستجو

و من دعاء له ع كان يدعو به كثيرا

متن ترجمه آیتی ترجمه شهیدی ترجمه معادیخواه تفسیر منهاج البرائه خویی تفسیر ابن ابی الحدید تفسیر ابن میثم

( 367 ) [ 244 ] 206 از جمله دعاهايى كه حضرت فراوان مى‏خواند سپاس خداى را به پاس آن كه به مرگ و بيماريم دچار نساخته است ، هيچ يك از ريشه‏هاى هستيم را به بدى و بدحالى گرفتار نكرده است ، زشت‏ترين كرده‏هايم را دستاويز كيفرم قرار نداده است ، نسلم را قطع نكرده است ، در موضع ارتداد دينى و انكار پروردگارم ننشانده است ، در رابطه با ايمان خويش به ناآرامى و هراسم دچار نكرده است ، عقلم را مختل نساخته است ، و با هيچ يك از انواع عذابهاى امتهاى گذشته عذابم نداده است . اينك خود را بنده‏اى مملوك مى‏يابم كه به خويش ستم كرده‏ام ، محكوم برهان تو هستم در حالى كه در برابر تو هيچ برهانى ندارم ، و جز آن چه تو ارزانيم داشته‏اى دستاوردى نيابم ، و جز آن چه از آن مصونم دارى سپرى نشناسم . بار خدايا ، به تو پناه مى‏برم از اين كه در عين بى‏نيازى تو دچار فقر شوم ، يا در عين هدايت فراگير تو به گمراهى درافتم ، يا در سلطنت بى‏كران تو خوار و زبون شوم ، يا در حالى كه فرمان ، فرمان تو است پايمال و لگدكوب گردم . بار خدايا ، پيش از بازگيرى هر نعمتى از نعمتهاى گراميت و هر وديعه‏اى از وديعه‏هايى كه به من سپرده‏اى ، جانم را به عنوان اولين وديعه از من بازستان . بار خدايا ، ما همه به تو پناه مى‏بريم كه مبادا از گفته‏ات روى برتابيم ، يا در كار دينت به فتنه دچار آييم ، يا به جاى هدايتى كه از تو به ما روى آورده ، گرفتار يورش هوسهاى پياپى خويش شويم .