جستجو

و من كلام له ع فيما رده على المسلمين من قطائع عثمان رضي الله عنه

متن ترجمه آیتی ترجمه شهیدی ترجمه معادیخواه تفسیر منهاج البرائه خویی تفسیر ابن ابی الحدید تفسیر ابن میثم

15 و از سخنان آن حضرت است درباره آنچه عثمان تيول بعضى كرده بود ، و امام آن را به مسلمانان بازگرداند به خدا ، اگر بينم كه به مهر زنان يا بهاى كنيزكان رفته باشد ، آن را باز مى‏گردانم كه در عدالت گشايش است و آن كه عدالت را برنتابد ، ستم را سخت‏تر يابد .