جستجو

و من خطبة له ع يعظم

متن ترجمه آیتی ترجمه شهیدی ترجمه معادیخواه تفسیر منهاج البرائه خویی تفسیر ابن ابی الحدید تفسیر ابن میثم

( 226 ) 133 گفتارى است از آن حضرت در بيان عظمت خداوند و ياد قرآن و پيامبر دنيا و آخرت تمامت سررشته‏هاشان را به او سپرده‏اند ، و آسمانها و زمينها رمز و كليدهاشان را به حضرتش تسليم كرده‏اند و درختان سر سبز ، هر بام و شام ، او را سجده مى‏برند ، و به شوق حضرت او ، آذرخش آتش از شاخسارانشان زبانه مى‏كشد و با كلمات او ، خوان گسترده‏اش را با ميوه‏هاى رسيده‏ى رنگارنگ مى‏آرايند . ( 227 ) قرآن اين كتاب خدا است كه بار مسئوليتش بر دوش شما است ، گويايى با زبان نستوه ، نظامى با پايه‏هايى هميشه بر پا ، و پيروزمندى با ياورانى هزيمت ناپذير . ( 228 ) پيامبر خداوند در هنگامه‏اى رسالتش بخشيد كه جريان رسالت به ركودى گران انجاميده بود ، و چخماق زبانها آتش جنگ بر مى‏افروخت . پس او را پيگير راستين راه [ 152 ] رسولان ساخت و به او ، جريان وحى را پايان بخشيد . و چنين بود كه در راستاى توحيد ، با تمامى نيروهاى ارتجاع و انحراف به جهاد برخاست . ( 229 ) دنيا دنيا ، نگاه كوردلان را بن‏بستى است كه فراسويش هيچ نمى‏بيند ، ولى بينش‏مند با آگاهى از اين اصل كه سراى راستين او ، جهانى ديگر است فراسوى دنيا را در قلمرو نگاه خويش مى‏آورد . چنين است كه بينش‏مند را نگاه از دنيا و كور دل را نگاه به دنيا است . بينش‏مند از دنيا و كور دل براى دنيا توشه مى‏گيرد . ( 230 ) بخشى ديگر از همين گفتار بدانيد ، كه همه چيز اين جهان ، صاحبش را موجب سيرى و آزردگى است جز جوهر حيات ، كه در مرگ آسايشى نتوان يافت . در اين نگاه ، تنها حكمت را مى‏توان با حيات همسنگ ديد ، كه قلب مرده را جان ، چشم كور را بينش ، گوش كر را شنوايى و جان تشنه را سيرابى است ، كه تمامت بى‏نيازى و سلامت در آن فراهم است . اين كتاب خدا است كه بدان بينش مى‏يابيد ، گويا و شنوا مى‏شويد ، كتابى كه هر پاره‏اش ، ديگر پاره را بيان گر ، و هر بخش ، ديگر بخش را گواه است ، در شناخت خدا ، به چند گانگى نگراييده باشد ، تا همراه خود را از خدا منحرف سازد . ( 231 ) اينك ، شما همگى در كين‏توزى ، همداستان شده‏ايد ، و چنان كه در رفتار رياكارانه گياهان روييده از سرگين را ماننده‏ايد . بر محور آرزوهاى پست مهر مى‏ورزيد و در جست و جوى ثروتى افزون ، كين مى‏توزيد . آن دشمن پليد و پلشت بى‏گمان گيج و منگتان كرده است ، و غرور به بيراهه‏تان كشانيده است . و من ، در پيروزى بر نفس براى خود و شما از خداوند يارى مى‏طلبم .