جستجو

و من كلام له ع لأبي ذر رحمه الله لما أخرج إلى الربذة

متن ترجمه آیتی ترجمه شهیدی ترجمه معادیخواه تفسیر منهاج البرائه خویی تفسیر ابن ابی الحدید تفسیر ابن میثم

( 220 ) 130 گفتارى است در بدرقه‏ى ابوذر ، در جريان تبعيدش به ربذه اى ، ابوذر ، تو براى خدا خشمگين شدى ، پس تنها تكيه‏گاه اميد خويش را نيز خدايى قرار ده كه برايش به خشم آمدى . اين قوم از تو بر دنيايشان ترسيدند ، و تو از آنان بر دينت ترسيدى . پس آن چه را كه از تو بر آن ترسيدند ، بديشان واگذار و براى آن چه از آنان بر آن ترسيدى ، از آنان بگريز كه به آن چه از اين قوم دريغ داشته‏اى چه بسيار نيازمنداند ، و تو چه بى‏نيازى از آن چه از تو دريغ كرده‏اند و دير نمى‏پايد كه فردا معلومت مى‏شود چه كسى سود برده باشد و رشگ برندگان افزون‏ترى دارد . اگر آسمانها و زمين بنده‏اى را منگنه كند ، آنك او همچنان به تقواى الهى پايبند بماند ، هر آينه خداوند از ميان آن دو برايش گريزگاهى بگشايد . پس هرگز جز با حق انس مگير و جز از باطل مگريز . كه اگر تو دنياى ايشان را مى‏پذيرفتى ، دل به دوستيت [ 149 ] مى‏سپردند ، چنان كه تو هم اگر سهمى مى‏بردى ، امنيتت ارزانى مى‏داشتند .