جستجو

و من خطبة له ع و فيها ينصح أصحابه

متن ترجمه آیتی ترجمه شهیدی ترجمه معادیخواه تفسیر منهاج البرائه خویی تفسیر ابن ابی الحدید تفسیر ابن میثم

( 201 ) 115 از سخنان آن حضرت خداوند پيامبر را چونان دعوت‏گرى به سوى حق و شاهدى بر حركت خلق رسالت داد . پس آن حضرت به دور از هر گونه كندى و كوتاهى رسالتهاى پروردگارش را به تبليغ پرداخت ، و بدون هيچ سستى و بهانه‏جويى با دشمنان خدا به [ 135 ] جهاد برخاست ، او است امام هر تقوا پيشه و چشم و چراغ هر هدايت جو . ( 202 ) در بخش ديگرى از اين خطبه چنين آمده است اگر شما به آن چه من مى‏دانم ، دانايى مى‏يافتيد ، سراسيمه به كوه و دشت پناه مى‏برديد ، بر كارنامه‏ى خود مى‏گريستيد و بر سر و سينه مى‏زديد و اين دارايى‏هاتان را بى‏نگهبان و بدون تعيين جانشين وا مى‏نهاديد و هر يك از شما خويشتن خود را وجهه‏ى همت مى‏ساخت ، بى‏اعتنا به هيچ كس و هيچ چيز ديگر . اما شما تمامى يادآوريها را به فراموشى سپرديد و از همه‏ى هشدارها بى‏اعتنا گذشتيد ، پس به ورطه‏ى سرگردانى افتاديد و آن حركت منسجم شما ، پراكنده گرديد . اينك از بودن با شما ، رنج مى‏برم و سخت در اين آرزويم كه خداوند مرا از شما جدا كند و به آن عزيزان ملحق سازد كه از شما به من سزاوارترند ، گروهى نيك‏انديش ، پرمتانت ، حق گوى و حق پذير و فارغ از هرگونه سركشى و تجاوز ، كه در راستا ( ى توحيد ) پيشتاز بودند و بر اساس مبانى روشن به پيش تاختند . پس به عاقبت جاويد همراه با كرامتى دلپذير دست يافتند . هشداريد به خدا سوگند ، كه آن پسر ثقيف دامن كشان و شهوتران بر شما سلطه مى‏يابد ، سبزه‏زارتان را مى‏چرد و پيه شما را آب مى‏كند . هان بيا به ميدان اى ابا وذحه