جستجو

و من خطبة له ع و تشتمل على تهذيب الفقراء بالزهد و تأديب الأغنياء بالشفقة تهذيب الفقراء

متن ترجمه آیتی ترجمه شهیدی ترجمه معادیخواه تفسیر منهاج البرائه خویی تفسیر ابن ابی الحدید تفسیر ابن میثم

( 45 ) 23 گفتارى است از آن حضرت اما بعد ، بى‏گمان امر الهى چونان قطره‏هاى باران فرود مى‏آيد و ، جهت يافته و سنجيده ، هر كس ، سهمى را بهره مى‏يابد كه بيش يا كم آن رقم خورده باشد . پس هر كه از شما ، برادر خود را در مال و منال و نيروى بدنى و شخصيتى در [ 39 ] فزونى بيند ، مباد كه فريفته شود ، زيرا مرد مسلمانى كه دامنش به جنايت آلوده نباشد ، تا هنگامى كه پستى و دنائتى شخصيتش را در هم نكوبيده باشد ، و همواره در بيم و هراس بر ملا شدن نقطه‏ى ضعف خود روز نگذراند و فرومايگان را بر ضد خويش برنينگيزد ، تيراندازى را ماننده است كه با اولين تير پرتابش ، پيروزى كامل را اميد بسته است تا غنيمت چشمگيرى را نصيب برد و زيانها و باختهاى گذشته را جبران كند . و چنين است انتظارى كه مسلمان پاك و نيالوده دامن از خداى خويش دارد و آن ، يكى از دو نيكى است : يا فرارفتن به پيشگاه خدا كه ارزشمندترين چيزها در نزد خدا است و او به آن همه دست يابد ، يا برخوردارى از مائده‏هاى الهى در زمين ، كه در اين صورت ، هم خود و خانواده‏اش از مال و خواسته برخوردار مى‏شوند و هم دين و شخصيت خويش را پاسدار باشد . بى‏ترديد ، فرزند و خواسته ، كشت دنيا ، و عمل صالح ، كشت آخرت است ، و گاهى خداوند اين هر دو را به اقوامى ارزانى مى‏دارد ، پس هشدارهايى را كه خداوند در خصوص خويش به شما داده است ، جدى بگيريد و ، به دور از هر بهانه تراشى و توجيهى ، از خشم او بهراسيد و خالى از هر نام‏جويى و ريايى ، كار كنيد ، كه هر كس براى غير خدا عمل كند ، خدايش به وى واگذارد . دست يافتن به پايگاه شهيدان ، و همزيستى با سعادت يافتگان و همدمى با نيكان را از خداوند مسالت داريم . ( 46 ) اى مردم ، بى‏گمان هيچ كس هر چند كه مال و خواسته فراوان داشته باشد از خويشاوندان خود و دفاع و حمايت آنان به دست و زبان بى‏نياز نباشد . چرا كه خويشان در پشتيبانى و آكندن شكافهاى زندگى وى به هنگام فرود آمدن بلا و حادثه‏اى كوشاتر از هر كس ديگر باشند ، كه به او دلبستگى بيشترى دارند . در اين ميان كسى كه خدايش نام نيكى ارزانى دارد و مردم ، با صداقت ستايشش را لب گشايند ، بهتر از آنى است كه ثروتى كلان به جاى بگذارد و به ديگرى بسپارد . ( 47 ) در بخش ديگرى از همين گفتار مى‏فرمايد : زنهار ، كه اگر كسى از شما در زندگى خويشاوندش رخنه‏اى از تنگدستى [ 40 ] بيند ، مباد كه از پر كردن آن دريغ ورزد ، آن هم به چيزى كه اگر بخشد يا دريغ دارد ، او را فزونى و كاستى نياورد ، زيرا آن كه نياز وابسته‏ى نيازمند خويش را به چيزى نگيرد و دست فروبندد ، در برابر دستهاى بسيارى را از يارى خود باز دارد و آن كه با پيرامونيان خود نرم و مهربان و بخشنده باشد ، دوستى خويشانش را تداوم مى‏بخشد .