جستجو

و قال ع

متن ترجمه آیتی ترجمه شهیدی ترجمه معادیخواه تفسیر منهاج البرائه خویی تفسیر ابن ابی الحدید تفسیر ابن میثم

60 و آن حضرت فرمود : در باب خوارج پس از من خوارج را مكشيد . زيرا كسى كه خواستار حق بوده و به طلب آن برخاسته و به خطا رفته ، همانند كسى نيست كه به طلب باطل برخيزد و به آن دست يابد . [ مراد معاويه است و اصحاب او ] 129