جستجو

و من خطبة له ع و هي كلمة جامعة له فيها تسويغ قتال المخالف و الدعوة إلى طاعة

متن ترجمه آیتی ترجمه شهیدی ترجمه معادیخواه تفسیر منهاج البرائه خویی تفسیر ابن ابی الحدید تفسیر ابن میثم

( 48 ) 24 گفتارى از آن حضرت به جان خويشم سوگند ، كه در پيكار و سركوبى آنان كه با حق ستيز كنند و در گمراهى همچنان پاى بفشارند ، كمترين نرمش و سازشى نخواهم داشت . پس ، اى بندگان خداى ، خويشتنبانى پيشه سازيد و از خدا ، هم به سوى خدا پناه بريد و در راهى به پيش رويد كه او روشن و مقرر كرده است ، و نظام زندگى خويش را بر اساس روابط و پيوندهايى برپا داريد كه قوانين الهى پديد آورده است . در اين روى ، على شكوفايى پيروزمندانه‏تان را در بلند مدت ضمانت مى‏كند ، هر چند كه در كوتاه مدت فراچنگ نيايد .