جستجو

و من كلام له ع لما عزم على لقاء القوم بصفين الدعاء

متن ترجمه آیتی ترجمه شهیدی ترجمه معادیخواه تفسیر منهاج البرائه خویی تفسیر ابن ابی الحدید تفسیر ابن میثم

171 و از سخنان آن حضرت است چون آهنگ ديدار مردم را ، در صفّين ، فرمود اى خداى آسمان افراشته ، و فضاى نگاهداشته كه آن را براى شب و روز فرو رفتنگاه كرده‏اى ، و گردشگاه خورشيد و ماه ، و جاى آمد شد گردنده ستارگان ، و باشندگان آن را گروهى از فرشتگان كه به ستوه نيايند از پرستش تو هيچ زمان ، و اى پروردگار اين زمين كه آن را آرام جاى آفريدگان كرده‏اى و جاى رفت و آمد خزندگان و چارپايان ، و آنچه به شمار نيايد از چيزى كه ديده شود و ديدن نتوان ، و پروردگار كوههاى پا برجا كه آن را در زمين چون ميخها فرو برده‏اى ، تا نگاهش دارد ، و براى آفريده پناهگاهى كه بدان پناه آرد . اگر بر دشمنانمان پيروز كردى ، ما را از ستم بر كنار كن ، و در راه حقّ راست و استوار ، و اگر آنان را بر ما پيروزى دادى ، شهادت را روزى ما كن ، و از فتنه نگهدارمان . كجاست آزاد مردى كه به حمايت مردم خويش برخيزد ، و غيرتمندى كه هنگام نزول بلا بستيزد ؟ ننگ را پشت سر و بهشت را پيش رو داريد اينك با شماست كه به كدام رو آريد .