جستجو

و من كلام له ع لما عزم على لقاء القوم بصفين الدعاء

متن ترجمه آیتی ترجمه شهیدی ترجمه معادیخواه تفسیر منهاج البرائه خویی تفسیر ابن ابی الحدید تفسیر ابن میثم

( 304 ) 170 نيايشى است از آن حضرت پس از تصميم برخورد با دشمن در صفين بار خدايا ، اى پروردگار سقف برافراشته و جو هزار تويى كه تو آن را زمينه‏ى جوشش روز و شب ، بستر جريان خورشيد و ماه و مسير آمد و شد ستارگان سيار قرار داده‏اى و دسته‏اى از فرشتگانت را ساكنانش ساخته‏اى كه در بندگيت نستوه‏اند ، و اى پروردگار زمين كه آن را جايگاه امن آدميان و بستر رشد حشرات و دامها ، و پديده‏هاى بى‏شمار ديدنى و ناديدنى ساخته‏اى ، واى پروردگار كوهها كه ميخهاى زمين و تكيه‏گاه خلقشان قرار داده‏اى ، اگر بر دشمنان پيروزمان ساختى ، از هر تجاوزى دورمان بدار و در رعايت حق پايداريمان بخش ، و اگر آنان را بر ما چيره گرداندى ، شهادت را روزيمان كن و از غلتيدن در فتنه‏ها مصونمان دار كجايند رزمندگانى كه به دفاع از شرف بر مى‏خيزند و در برخورد با واقعيتهاى تلخ ، غيور و خودداراند ؟ اينك ، ننگ پس پشت و بهشت فرا رويتان است .