جستجو
1) أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ
(ای رسول گرامی) آیا ما تو را (به نعمت حکمت و رسالت) شرح صدر (و بلندی همّت) عطا نکردیم؟
HAVE WE NOT opened up your breast
2) وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ
و بار سنگین (گناه) را (به اعطای مقام عصمت) از تو برداشتیم.
And removed your burden
3) الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ
در صورتی که آن بار سنگین ممکن بود پشت تو را گران دارد.
Which had left you devoid of hope,
4) وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ
و نام نکوی تو را (به رغم دشمنان، در عالم) بلند کردیم.
And exalted your fame?
5) فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا
پس (بدان که به لطف خدا) با هر سختی البته آسانی هست.
Surely with hardship there is ease.
6) إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا
و با هر سختی البته آسانی هست.
With hardship indeed there is ease.
7) فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ
پس چون از نماز و طاعت پرداختی برای دعا همت مصروف دار.
So when you are free work diligently,
8) وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ
و به سوی خدای خود همیشه متوجه و مشتاق باش.
And turn to your Lord with all your love.