جستجو
1) قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ
بگو: من پناه می‌جویم به خدای فروزنده صبح روشن.
SAY: "I SEEK refuge with the Lord of rising day
2) مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ
از شرّ مخلوقات (شریر و مردم بد اندیش).
From the evil of what He has created,
3) وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ
و از شرّ شب تار هنگامی که (از پی آزار) در آید (و حشرات موذی و جنایتکاران و فتنه انگیران را به کمک ظلمتش به ظلم و جور و ستم بر انگیزد).
And the evil of evening darkness when it overspreads,
4) وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ
و از شرّ زنان افسونگر که (به جادو) در گره‌ها بدمند.
From the evil of sorceresses who blow incantations on knots,
5) وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ
و از شرّ حسود بد خواه چون شراره آتش رشک و حسد بر افروزد.
From the evil of the envier when he envies.