جستجو
1) قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ
بگو که ای کافران (مشرک).
SAY: "O YOU unbelievers,
2) لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ
من آن بتان را که شما به خدایی می‌پرستید هرگز نمی‌پرستم.
I do not worship what you worship,
3) وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ
و شما هم آن خدای یکتایی را که من پرستش می‌کنم پرستش نمی‌کنید.
Nor do you worship who I worship,
4) وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ
نه من هرگز خدایان باطل شما را عبادت می‌کنم.
Nor will I worship what you worship,
5) وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ
و نه شما یکتا خدای معبود مرا عبادت خواهید کرد.
Nor will you worship who I worship:
6) لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ
پس اینک دین (شرک و جهل) شما برای شما باشد و دین (توحید و خدا پرستی) من هم برای من (تا روزی که به امر حق شما را از شرک برگردانم و به راه توحید خدا و خدا پرستی هدایت کنم).
To you your way, to me my way