جستجو
1) إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ
ما تو را کوثر (یعنی عطای بسیار چون کثرت فرزند) بخشیدیم.
HAVE SURELY given you pre-eminence (in numbers and following);
2) فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ
پس تو هم برای خدایت به نماز (و طاعت) و قربانی (و مناسک حج) بپرداز.
So serve your Lord with full dedication and sacrifice.
3) إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ
که محققا دشمن بدگوی تو (عاص بن وائل) مقطوع النسل است (و نسل تو تا قیامت به کثرت و برکت و عزت باقی است).
It is surely your opponents whose line will come to end.