جستجو
1) الْقَارِعَةُ
قارعه.
THE STARTLING CALAMITY.
2) مَا الْقَارِعَةُ
قارعه چیست؟ (همان روز وحشت و اضطراب مرگ و قیامت است که دلهای خلایق را از ترس در هم کوبد).
What is the startling calamity?
3) وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ
و چگونه حالت آن روز هولناک را تصور توانی کرد؟
How will you comprehend what the startling calamity is? --
4) يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ
در آن روز سخت، مردم مانند ملخ هر سو پراکنده شوند.
A Day on which human beings would be like so many scattered moths,
5) وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ
و کوهها همچون پشم زده شده متلاشی گردد.
The mountains like the tufts of carded wool.
6) فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ
پس عمل هر کس را در میزان حق وزنی باشد،
Then he whose deeds shall weigh heavier in the scale
7) فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ
او در بهشت به آسایش و زندگانی خوش خواهد بود.
Will have a tranquil life;
8) وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ
و عمل هر کس بی قدر و سبک وزن باشد،
But he whose deeds are lighter in the balance
9) فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ
جایگاهش در قعر هاویه (جهنم) است.
Will have the Abyss for abode.
10) وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ
و چگونه سختی هاویه را تصور توانی کرد؟
How will you comprehend what that is?
11) نَارٌ حَامِيَةٌ
هاویه همان آتش سخت سوزنده و گدازنده است.
It is the scorching fire.