جستجو
1) وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا
قسم به اسبانی که (سواران اسلام در جهاد با کفار تاختند تا جایی که) نفسشان به شماره افتاد.
I CALL TO witness the chargers, snorting, rushing to battle before the others,
2) فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا
و در تاختن از سم خود بر سنگ آتش افروختند.
Then those striking sparks of fire,
3) فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا
و (بر دشمن شبیخون زدند تا) صبحگاه (آنها را) به غارت گرفتند.
Then those charging in the morning
4) فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا
و گرد و غبار از دیار کفار بر انگیختند.
Raising clouds of dust,
5) فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا
و سپاه دشمن را همه در میان گرفتند.
Penetrating deep into the armies,
6) إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ
(قسم به اسبان این مجاهدان دین خدا) که انسان نسبت به پروردگارش کافر نعمت و ناسپاس است.
That man is ungrateful to his Lord
7) وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَٰلِكَ لَشَهِيدٌ
و (خدا و یا) خود او بر این ناسپاسی محققا گواه است.
And is himself witness to it,
8) وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ
و هم او بر حب مال دنیا سخت فریفته و بخیل است.
And is intractable in his love of worldly goods.
9) ۞ أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ
آیا آدمی نمی‌داند که روزی آنچه (از مردگان) در دل قبرهاست همه بیرون ریخته می‌شود؟
Does he not know when the contents of the graves are laid bare
10) وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ
و آنچه در دلها پنهان است همه را پدیدار سازند؟
And the secrets of the hearts exposed,
11) إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ
محققا آن روز پروردگارشان (نیک و بد کردار) آنها کاملا آگاه است.
Surely their Lord will be aware of their (deeds).