جستجو

و من كلام له ع و قد استبطأ أصحابه إذنه لهم في القتال بصفين

متن ترجمه آیتی ترجمه شهیدی ترجمه معادیخواه تفسیر منهاج البرائه خویی تفسیر ابن ابی الحدید تفسیر ابن میثم

[ 46 ] 55 و از سخنان آن حضرت است ياران امام مى‏گفتند ، چرا در رخصت جنگ با شاميان درنگ مى‏كند ؟ امّا گفته شما كه اينهمه درنگ به خاطر ناخوش داشتن مرگ است . به خدا ، پروا ندارم كه من به آستانه مرگ درآيم يا مرگ به سروقت من آيد . امّا گفته شما كه در جنگ با شاميان دو دل مانده‏ام ، به خدا كه يك روز جنگ را واپس نيفكنده‏ام ، جز كه اميد داشتم گروهى به سوى من آيند ، و به راه حقّ گرايند ، و به نور هدايت من راه پيمايند . اين مرا خوشتر است تا شاميان را بكشم و گمراه باشند ، هر چند خود گردن گيرنده گناه باشند .