جستجو

و من خطبة له ع و هو بعض خطبة طويلة خطبها يوم الفطر و فيها يحمد الله و يذم الدنيا حمد الله

متن ترجمه آیتی ترجمه شهیدی ترجمه معادیخواه تفسیر منهاج البرائه خویی تفسیر ابن ابی الحدید تفسیر ابن میثم

45 و از خطبه‏هاى آن حضرت است سپاس خداى را ، كه نوميد نيستم از رحمت او ، تهيدست نيستم از نعمت او ، و نه مأيوس از مغفرت او ، و سر نپيچيده از عبادت او . خدايى كه رحمت او پيوسته است ، و نعمت او ناگسسته . دنيا خانه‏اى است ناپايدار ، و مردم آن ناچار از گذاشتن شهر و ديار . دنيا شيرين است و خوشنما ، در پى خواهانش شتابان و پويا ، و دل بيننده را فريبا . پس رخت از آن بربنديد با نيكوترين توشه‏اى كه شما را آماده است ، و مپرسيد در دنيا افزون از آنچه شما را بسنده است . و مخواهيد در آن بيشتر از آنچه شما را كفايت كننده است .