جستجو

و من كلام له ع في وصف السالك الطريق إلى

متن ترجمه آیتی ترجمه شهیدی ترجمه معادیخواه تفسیر منهاج البرائه خویی تفسیر ابن ابی الحدید تفسیر ابن میثم

( 373 ) [ 249 ] 210 گفتارى است از آن حضرت عارف راستين كسى است كه عقل خويش را احيا كرده است و نفس خود را ميرانده است ، تا آن جا كه درشتى‏هايش خرد و خشونتهايش نرم شده است و نورى پر فروغ برايش درخشيدن گرفته است كه شاهراه توحيد را روشن سازد و در پرتوش راه پيموده شود . بدين سان درها يكى پس از ديگرى او را به آستان سلامت مطلق و سراى اقامت جاويد مى‏راند و ثابت قدم و استوار در جايگاه امنيت و آسايش ثبات مى‏يابد ، زيرا كه او قلب خود را به كار گيرد ، و پروردگارش را خشنود گرداند . ( 374 ) 211 سخنى در انگيزش ياران به جهاد اين خداوند است كه اداى شكر خويش را از شما مى‏طلبد و هم شما را وارث امر خود مى‏خواهد . هم او است كه در ميدان گيتى شما را فرصت مشق مى‏دهد تا كدامينتان گوى مسابقه را بربايد . پس كمربندها را محكم ببنديد ، شكمها را از فضول طعامها تهى نگه داريد كه هرگز عزم استوار را با سورچرانى فراهم نيابيد ، وه كه چه سان خواب شب اراده‏هاى روز را در هم مى‏شكند و يادآورى هدفها را در كام سياهى خويش فرو مى‏كشد