جستجو

و من خطبة له ع حين بلغه خبر الناكثين ببيعته و فيها يذم عملهم و يلزمهم دم عثمان و يتهددهم بالحرب ذم الناكثين

متن ترجمه آیتی ترجمه شهیدی ترجمه معادیخواه تفسیر منهاج البرائه خویی تفسیر ابن ابی الحدید تفسیر ابن میثم

22 و از خطبه‏هاى آن حضرت است همانا شيطان يارانش را برانگيزانده ، و لشكر خويش را از هر سو فراخوانده ، خواهد كه ستم به جاى خود برقرار باشد و باطل پايدار . به خدا كه دامن مرا به گناه آلودن نتوانستند ، و ميان من و خود انصاف را كار نبستند . آنان حقّى را مى‏خواهند كه خود واگذاردند و گريختند 1 ، و خونى را مى‏جويند كه خويشتن ريختند . اگر در اين كار با ايشان انباز بوده‏ام آنان نيز گناهكارند ، و اگر تنها كرده‏اند به كيفر آن گرفتارند . خود گناه كرده‏اند و بر من مى‏خروشند ، و از مادر پستان خوشيده 2 شير مى‏دوشند 3 ، و براى زنده كردن بدعتى كه مرده است ، مى‏كوشند . وه كه چه بانگ ناهنجارى . وه چه دعوت كننده زيانكارى ، مرا چه كه پاسخ دهم بارى خوشنودم كه داور خداست و علم او كارگشاست ، و اگر سرباز زنند تيغ تيز در كار است ، كه درمان نابكار است و حق را يار است . شگفتا از من مى‏خواهند به ميدان كارزار آيم ، و در نبرد پايدارى نمايم ، مادر بر آنان بگريد ، تاكنون كس مرا از جنگ نهراسانده و از شمشير نترسانده ، كه من به خداى خود يقين دارم و در دين خويش شبهتى نيارم .