جستجو

و من كلام له ع يعظ بسلوك الطريق الواضح

متن ترجمه آیتی ترجمه شهیدی ترجمه معادیخواه تفسیر منهاج البرائه خویی تفسیر ابن ابی الحدید تفسیر ابن میثم

( 351 ) 192 گفتارى ديگر اى مردم ، در راستاى هدايت از كمبود راهروان وحشت نكنيد ، كه مردم زمان ما پيرامون خوانى گرد آمده‏اند كه دوران سيريش كوتاه است و گرسنگيش طولانى . اى مردم ، محور اجتماع انبوهه‏ى مردم خشنودى و خشم است . آرى ، تنها يك نفر بود كه ناقه‏ى ثمود را پى كرد ، اما چون ثموديان همه كارش را پسنديدند خداوند همه را سزاوار عذاب ساخت . و اين سخن خداى سبحان است كه : « پس آن ناقه را پى كردند و همگى پشيمان شدند » ( قرآن كريم ، سوره‏ى 26 ، آيه‏ى 157 ) به گونه‏اى كه پس از آن سرزمينشان با صدايى ناهنجار و هول‏انگيز ، يكجا فرو رفت ، همسان خيشى تافته [ 233 ] كه در زمين نرم فرو مى‏رود . اى مردم ، هر آن كه در راستاى روشن بپويد ، به آب حيات ره يابد ، و او كه سرپيچى كند ، در وادى گمراهى بماند