جستجو

و من كلام له ع لما عوتب على التسوية في العطاء

متن ترجمه آیتی ترجمه شهیدی ترجمه معادیخواه تفسیر منهاج البرائه خویی تفسیر ابن ابی الحدید تفسیر ابن میثم

[ 144 ] 126 گفتارى است از آن حضرت هنگامى كه به دليل رعايت مساوات در تقسيم بيت المال مورد انتقاد قرار گرفت : ( 215 ) آيا بر آنيد كه مرا وا داريد تا پيروزى را به بهاى ستم بر كسانى فرا چنگ آورم كه مسئوليت سرپرستى‏شان بر دوشم سنگينى مى‏كند ؟ به خدا سوگند كه تا روزگار در گردش است ، و ستارگان آسمان ، پياپى هم ، روان‏اند ، على فراگرد چنين ناروايى نگردد . اگر اين مال ، ثروت شخصى من بود در پخش آن برابرى را پاس مى‏داشتم ، چه رسد كه مال ، مال الله باشد زنهار كه بخشش مال جز در راه بايسته ، از نشانه‏هاى روشن اسراف و تبذير باشد ، كه بخشنده را در دنيا برترى مى‏بخشد ، و نزد خدا زبون مى‏سازد . نشود كه كسى ثروتش را به پاى نا اهلان و در مسير ناحق ريزد ، جز آن كه خداوندش از سپاسشان محروم كند و دوستى‏شان را معطوف ديگرى سازد ، چنان كه اگر روزى پايش بلغزد و به يارى و همراهى‏شان نيازمند شود ، آنان را بدترين ياران و پست‏ترين دوستان خود يابد .