جستجو

و من كلام له ع في مثل ذلك

متن ترجمه آیتی ترجمه شهیدی ترجمه معادیخواه تفسیر منهاج البرائه خویی تفسیر ابن ابی الحدید تفسیر ابن میثم

14 و از سخنان آن حضرت است در اين باب سرزمين شما به آب نزديك است ، و دور از آسمان 1 ، خردهايتان اندك است و سفاهت در شما نمايان ، نشانه تير بلاييد و طعمه لقمه ربايان و شكار حمله كنندگان .